SEdXx5lkiVZf4jiMtlFWfVgHxR2UbYmUAP1TopcR
Showing posts from May, 2015
Show all

Rasa Aman

Rasa aman dalam sebuah tatanan bermasyarakat merupakan sesuatu keniscayaan. Rasa aman dalam bermasyarakat dan berbangsa merupakan tanggungj...

Percaya Diri

Kadang bahkan sering kita selalu mengharapkan belas kasihan orang lain. Dan hasilnya tidak jarang kita sangat kecewa, disebabkan belas ka...

Berkarya...

Pertanyaan yang sering muncul di benak saya atau bahkan di benak kita semua; Sudahkan saya bermanfaat bagi orang lain? Pertanyaan ini, ti...

Random